..ZÁKONY..

Žádný pracovní úkol není tak jednoduchý,aby se na něm nedalo nic pokazit. Perrusselův z.

Kompromis je vždy nákladnější než kterákoli ze dvou původně navržených alternativ. Juhaniův z.

Zvýšení platu je vždy takové,aby vám stouply daně,a právě tak malé,abyste je na čistém platu ani nepoznali. Platový axiom

Když přijdete moc brzy,akce bude zrušena.Když přijdete přesně,budete muset čekat. Když se opozdíte,přijdete zase až moc pozdě. Kdo pozdě chodí..

Lidé se vždy specializují v oblasti své největší slabiny. Lippmanova poučka

Každý chce,aby si ho někdo všiml,ale nikdo nechce,aby na něho lidé civěli. Zákon lidských vrtochů

Člověk občas narazí na pravdu,většinou se však rychle vzpamatuje a jde dál. Z.pravdy

Jakmile děláte to,co jste odjakživa chtěli dělat,máte chuť dělat něco jiného. Z.životaběhu

Bez ohledu na to kolikrát už byla určitá lež odhalena,stále zůstává nějaké procento lidí,kteří jí věří. Z.lži

Lidé začnou jednat podle zdravého rozumu,teprve až vyčerpají všechny ostatní možnosti. Katzův z.

Je snažší získat odpuštění než dovolení. Stewartův z. retroakce

Nic nevypadá zblízka tak hezky,jak to vypadalo zdálky. Z.nepříjemného překvapení

Šedesátidenní záruka vám zaručuje,že se výrobek pokazí 61.den od zakoupení. Sintetosův spotřebitelský z.

Nejlepší části je téměř nemožné oddělit od těch nejhorších. Ananasový z.

Jestliže vytočíte omylem špatné číslo,nikdy není obsazeno. Telekomunikační z.

Na všechny složité otázky existují jednoduché,snadno pochopitelné nesprávné odpovědi. Grossmanova chybná citace Menckena

Udělat něco obtížným způsobem je vždy snažší. Murphyho paradox